İpotek finansmanı kuruluşları için sermaye alt sınırı artırıldı

ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş izin başvurularının SPK tarafından değerlendirilebilmesi için gerekli olan başlangıç sermayesinin asgari tutarı 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı

İpotek finansmanı kuruluşları için sermaye alt sınırı artırıldı
ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş izin başvurularının SPK tarafından değerlendirilebilmesi için gerekli olan başlangıç sermayesinin asgari tutarı 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı