Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nde 7 sektöre yerlileşme desteği

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında desteklenecek öncelikli ürünler belirlendi. Buna göre Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik", "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi Resmi Gazete'den ilan edildi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nde 7 sektöre yerlileşme desteği
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında desteklenecek öncelikli ürünler belirlendi. Buna göre Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik", "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi Resmi Gazete'den ilan edildi